Klauzula Informacyjna – ochrona danych osobowych  art. 13 (RODO)

Zgodnie z atr. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leszek Smoła prowadzący Biuro Podróży „Laguna Tour” z siedzibą w Hrubieszowie, przy ulicy Szerokiej 3A, numer telefonu 84 664 11 70, e-mail: biuro@lagunatour.com.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – Art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – działania marketingowe.
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zorganizowania szczegółowej oferty wycieczkowej przedstawionej Pani/Panu za pomocą numeru telefonu, adresu lub adresu e-mailowego.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą pracownicy Biura Podróży „Laguna Tour” w Hrubieszowie.
  5. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem przez Biuro Podróży.
  6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania szczegółowej oferty wycieczkowej przedstawionej Pani/Panu, o ile stosowne przepisy nie wymagają dłuższego przetwarzania danych osobowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy/realizację usługi oraz ponowne przedstawienie naszej oferty/produktu.
keyboard_arrow_up